Fabularyzowany dokument "Płomień wolności- budzyńska epopeja" na ekranie Kina MDK!
Opublikowano 15.03.2023 11:11


W Budzyniu został nagrany film o wydarzeniach na VI odcinku Frontu
Północnego, na którym dwukrotnie z terenu Budzynia zdobyto Chodzież.
Budzyń był ważnym zapleczem tych działań bojowych prowadzonych
przez przybyłego z Wągrowca ppor. Włodzimierza Kowalskiego, który
zaangażował siły z okolicznych miast Rogoźna, Obornik, Czarnkowa i
Margonina, by zdobyć Chodzież i otworzyć kierunek walk na Piłę.
Powstańcy z Wągrowca i innych miast przybyli do Budzynia, gdzie była
koncentracja powstańczych sił i zaplecze działań militarnych na tym
odcinku frontu Powstania Wielkopolskiego. Film jest fabularyzowanym
dokumentem i został zrealizowany siłami społecznymi, bez budżetu,
jedynie przy sile serc aktorów, którzy chcieli upamiętnić działania
przodków. Pomysłodawczynią, reżyserem i autorką scenariusza  jest
Hanna Danielewicz, a jednym z głównych aktorów i autorem zdjęć oraz
montażu Sławomir Janiszewski. Wiele scen zostało nagranych w
Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, dzięki czemu
scenom rodzajowym nadano odpowiedni scenograficzny i autentyczny klimat.